.
!
                           
 

: Nastasia Tsibizova.
: 260406

Instagram @knit_petit (!!! )

:

https://www.youtube.com/watch?v=dBbld...

LOPAPEYSA

https://www.youtube.com/watch?v=nX_gZ...

https://www.youtube.com/watch?v=IEnOr...

? , !
  © 2018